Psychologické významy barev

 

Podle Maxe Lüschera (1969), který nejvíce rozpracoval psychologické významy barev, jsou jejich obecné významy platné pro většinu populace následující:

Červená barva

Vzrušení, vznešenost, energická akce, změna, přetváření a pronikání vpřed, dobývání, energie a sebevědomí, výstraha. Oranžovočervená barva

Přimísením žluti se účinky červené barvy stupňují.

Oranžová barva

Slunce, bohatá úroda a bohatství obecně, radost, slavnostní vzrušené očekávání, ale i bezcílné hektické rozčilení.

Tmavočervená barva

Majestátní, sebevědomá bez střetů, klid, příměří,spravedlnost.

Modročervená barva

Zadržená síla koncentrovaná uvnitř, vynucená zdrženlivost.

Růžová barva

Volnost a zároveň energie – něžná aktivita.

Tmavomodrá barva

Harmonie, klid, vážnost, rozjímání, mír, spokojenost.

Modrá barva

Klid, důvěra, tradice, stálost přetrvávající na věky, matriarchát.

Světle modrá barva

Bezstarostné veselí, neklade žádné nároky a v ničem se neangažuje. Je přívětivá, vyvolává představu vzduchu, oblohy a ticha.

Červenomodrá barva

Vroucí pohoda, vnitřní vzrušení.

Zelenomodrá barva

Tmavá – hrdost, uzavřenost, sebezbožňování. Světlá – chladná odtažitost, hygienická sterilita.

Fialová barva

Zastřené vzrušení, skryté tajemství, které vyvolává znepokojení, zdrženlivá střízlivost, pokora, skromnost.

Zelená barva

Příroda, ekologie, naděje, růst.

Modrozelená barva

Světlá (tyrkysová) – chlad, sterilita, odstup. Tmavá – působí tvrdě, zarytě a tvrdošíjně.

Žlutozelená barva

Otevření se, dává impuls k navázání kontaktu. Překročením meze přidání žluti působí vtíravě a podbízivě.

Žlutá barva

Dynamické uvolňování energie, které vystupuje ven, rozvoj, povzbuzení, osvobození, působí vesele a otevřeně, ale může být spojována i s povrchností a přelétavostí.

Zelenožlutá barva

Citrónová žluť – chladnější, naznačuje potřebu bránit se uvolnění napětí.

Hnědožlutá barva

Obsahuje dynamiku otvírání se, ale místo povrchnosti žluté nastupuje výraz hlubší pohody mysli.

Červenožlutá barva

Intenzivní navazování kontaktů, radostné cítění a prožívání.

Zlatá barva

Symbolizuje pocit zářícího štěstí.

Hnědá barva

Zem, teplo a bezpečí, tradice a zdrženlivost, jistota, pořádek.

Šedá barva

Neutralita, hranice mezi prostory.

Bílá barva

Osvobození, absolutní svoboda, nový začátek, čistota, chlad, mír.

Černá barva

Koncový bod tmavosti představuje konečné rozhodnutí, agresivní vzdor, popření pestrého života, nicotu, absolutní odříkání, je výrazem pro bojovné „ne“.